Parterapi

Har dere kjørt dere fast og trenger hjelp for å komme videre? Ønsker dere å styrke forholdet ved egen og felles vekst og utvikling? Har dere vokst fra hverandre og ønsker å finne igjen nærheten og intimiteten?

Holder dere på å gå fra hverandre, men ønsker å gi forholdet en siste sjanse? Har dere bestemt dere for å skilles, men ønsker hjelp til å kommunisere om barna?

Prøv Imago parterapi, en terapiform med god effekt!
Imago parterapi er godt faglig forankret og benytter en dialogmetode, som sikrer gjensidig respekt og innlevelse. Siden utviklingen på 80-tallet, har metoden hjulpet mange par til dypere følelsesmessig kontakt, bedre forståelse av seg selv og partneren og utvikling av nye kommunikasjons- og handlingsmønstre. Imago parterapi gir også innsikt i forsvarsmekanismer, hva som skal til for å løse opp disse og metoder for å håndtere gjentagende frustrasjoner og konflikter. I østlandsområdet er det flere som tilbyr Imago parterapi. Se Finn en terapeut under menyen til venstre.

Bilde av foreldrene styrer valg av partner
Imago (bilde) refererer til våre erfaringer, følelser og forestillinger fra barndommen. Disse ble utviklet i samspill med nære og viktige omsorgspersoner. Det viser seg at foreldre-barn relasjonen er avgjørende for valg av partner. Gang på gang blir vi tiltrukket av mennesker som har de samme positive og negative egenskaper som våre foreldre. I dette ligger en forventning om at vedkommende vil imøtekomme våre behov, også de foreldrene ikke dekket. Vi søker ubevisst etter vår «imago-match», det vil si en partner som har sår, frustrasjoner og umøtte behov fra de samme utviklingspsykologiske stadier som oss selv. Partneren har imidlertid håndtert dette på en annen måte. Men begge har utviklet en overlevelsesstrategi, et reaksjonsmønster, som kommer tydelig fram i nære relasjoner. Dette er lite egnet i parforhold og det oppstår konflikter. Gjennom parterapi blir ubevisste lengsler, sår og reaksjoner tydeligere. Partene blir mer bevisste, noe som gjør det mulig velge mer hensiktsmessige og konstruktive reaksjoner i framtiden. Dette er spesielt viiktig der følelser settes i sving.