Selvutvikling

Det Norske Imagoinstitutt arrangerer tre-dagers workshop for personlig vekst og utvikling (Characterological growth). Målet er å gi en dypere forståelse for egen karakter/personlighet ved å se på hvordan deltakerne har tilpasset seg smerte, frykt, skyld, skam og mangel på kontakt i barndom og oppvekst.

Overlevelsesstrategier
Det arbeides med å identifisere psykologiske overlevelsesstrategier samt defensive og offensive måter de brukes på. Workshopen bidrar til å vise hvordan overlevelsesstrategier og projeksjoner trigger reaktivitet og påvirker relasjoner. Det ses også på hvordan man kan gjenopprette ekte kontakt med seg selv og andre.

Se Det Norske Imago Institutt for mer informasjon.