Samlivskurs

– Opplever du at samlivet halter?
– Krever jobb, barn og praktiske oppgaver all oppmerksomhet?
– Handler kommunikasjonen om hvem som skal kjøre, hente, fikse, ordne?
– Lurer du på hvor det er blitt av fellesskapet, intimiteten og gleden?

Svarer du ja på et eller flere av disse spørsmålene, kan et Imago samlivskurs være en god investering. I arbeidslivet deltar vi på kurs og seminarer for å lære både fag og teamarbeid. I privatlivet forventer vi at ting skal fungere helt av seg selv… Men så enkelt er det vanligvis ikke. Og når frustrasjoner og konflikter oppstår, er sjelden evnen til samarbeid spesielt framtredende. I stedet begynner vi å kjempe mot hverandre på ulike måter, eller vi distanserer oss. Situasjonen oppleves ubehagelig og uilfredsstillende, og vi havner i negative spiraler. Et samlivskurs kan være et første skritt til å bryte dette mønsteret. I østlandsområdet tilbys flere kurs, se menyen til venstre.

Hva lærer du?
Kursene omfatter både teori og pratiske øvelser. Av innholdet er:

  • Menneskets utvikling
  • Hvordan kjærlighetsrelasjonen utvikles og fungerer
  • Dynamikken og ubevisste krefter, som styrer parforholdet
  • Hvorfor egenskapene man en gang ble tiltrukket av er grunnlag for konflikter
  • En strukturert dialog
  • En prosess som øker forståelsen av en selv, den andre og det man skaper sammen
  • Identifisering av mønstre mellom partene
  • Utprøving av nye måter å fungere sammen på
  • Å uttrykke behov i stedet for kritikk
  • Hvordan man bruker frustrasjoner til positive forandringer

Imagodialogen
Trening på Imagodialogen er en sentral del av kurset. Ved hjelp av speiling, anerkjennelse og empati hjelper denne dialogformen par til fornyet kontakt. De ser og forstår hverandre bedre, slik at relasjonen kan fordypes og bli til et bevisst forhold. I dette ligger oppløsning av projeksjoner og forsvarsstrategier, utvikling av følelsesmessig kommunikasjon samt etablering av trygghet, nærhet og rom for hverandres frustrasjoner og kjærlighet.

Imago samlivskurs

Det Norske Imago Institutt AS
Helge Poulsen og Britt Eriksson
Kirkeveien 230
Tlf. 41 22 08 0541 22 08 05 / 90 12 82 98
info@imagoterapi.com
www.imagoterapi.com

Modus Vivendi

Anne Karin Smith og Nils Astrup
Dahls vei 8
3179 Åsgårdstrand
Tlf. 33 04 12 0433 04 12 04 / 90 93 96 91
post@modus-vivendi.no
www.modus-vivendi.no