Kurs

Det arrangeres flere typer Imagokurs. De mest kjente er samlivskursene, som har pågått i mange år – og med meget gode tilbakemeldinger fra deltakerne.

Det norske Imagoinstitutt arrangerer også kurs i selvutvikling.

kosepar (2)

I tillegg kommer workshops med ulike temaer. Følg med her og på foreningens Facebookside.