Foreningen

Imagoforeningen i Norge er en interesseforening for de som praktiserer Imago (Imago terapeut, Imago educator eller Imago professional facilitator) og andre som er opptatt relasjoner og selvutvikling.

Misjon
Foreningens misjon er å fremme en dialogisk væremåte i personlige og profesjonelle relasjoner. Dette gjøres gjennom informasjon og kontaktskapende arbeid samt tilbud om parterapi og relasjonsutvikling.

Visjon
Imagoforeningen er et anerkjent fagmiljø i Norge innen parterapi og relasjonskompetanse og er godt etablert i det internasjonale Imagomiljøet.

Verdier
Foreningens verdier er:

  • Dialogisk
  • Nyskapende
  • Inkludern
  • Respekt
Kontakt oss
Kontaktperson er Marit F. Nilsen