Litteratur

 • Aron, Elaine N.: Særlig sensitive og kjærligheten. Hvordan mestre parforholdet når følelsene overvelder deg? Cappelen Damm 2015
 • Berlander, Eva og Eva Dozzi: Att leva istället för att överleva – medveten dialog ger kärleken en chans. Svenska Imagoinstitutet 2011
 • Binder, Per-Einar: Et oppmerksomt liv. Fagbokforlaget 2011
 • Chapman, Gary: Kjærlighetens fem språk. Lunde 2001
 • Fredrickson, Barbara L.: Love 2.0. Kjærlighet i nytt lys. Flux Forlag 2013
 • Gottman, John: 7 gyllene regler för en lycklig kärleksrelation. Natur og kultur2008
 • Gottman, John and Nan Solver: What Makes Love Last. How to build trust and avoid betrayal. Simon and Schuster 2012
 • Gulliksen, Geir: Historien om et ekteskap, Aschehoug 2015
 • Hendrix, Harville og Helen LaKelly Hunt: Elsker du meg? Utvikling av det bevisste parforholdet. Arneberg forlag 2014
 • Hendrix, Harville og Helen LaKelly Hunt: Making Marriage Simple. 10 truths for changing the relationship you have into the one you want. Harmony Books 2013
 • Hendrix, Harville og Helen LaKelly Hunt: Se dit barn som det er. Borgen 2005
 • Huseby, Tormod: Alene naken. Cappelen Damm 2015
 • Johnsen, Sue: Hold meg. En veiviser til varig kjærlighet. Arneberg forlag 2012
 • Johnsen, Sue: Love Sense. The revolutionary new science of romantic relationships. Little, Brown and Company 2013
 • Josefsson, Dan og Egil Linge: Nøkkelen til varig forhold. Cappelen Damm 2009
 • Landro, Terje: Godt samspill. Kunsten å være seg selv sammen med andre. Pax forlag 2013
 • Love Patricia, Eva Berlander og Kathleen McFadden: You’re Tearing Us Apart. Twenty Ways We Wreck Our Relatonships and Strategies to Repair Them. Health Communications, Inc. 2015
 • Love, Patricia og Steven Stosny: Förbättra din relation – utan onödiga ord, Oppenheim förlag 2007
 • Nelson, Tammy: Getting the Sex You Want, Quiver 2008
 • Samoilow, Dimitrij Kielland: Kunsten å elske. Ni nøkler til et godt samliv. Kagge forlag 2015
 • Sander, Gitte: Grib Kærligheden. Parforholdets psykologi i praksis. Forlaget Duo 2012
 • Seidenfaden, Kirsten og Piet Draiby: Det levende parforhold – fra konflikt til nærvær, TV2 forlag 2007
 • Simon, Jette Sinkjær: Imago, kärlekens terapi. Vattumannen förlag 2007
 • Stang, Tonje Haugeto og Dag William Haugeto Stang: Tid for to. En samlivsbok for alle slags par. Lunde forlag 2015
 • Teigen, Anne Marie Fosse: Varig kjærleik. Ei handbok. Samlaget 2012
 • Wennerberg, Tor: Selv og sammen. Om tilknytning og identitet i relasjoner. Arneberg forlag 2015
 • Wennerberg, Tor: Vi er våre relasjoner. Arneberg forlag 2011